Till skillnad från andra laboratorier som utför officiella undersökningar laboratorier som utför endast trikinundersökningar krävs inte ackreditering (EU 2017/625). Laboratorier ska dock vara godkända av Livsmedelsverket. Laboratoriet kan ansöka godkännandet med Livsmedelsverkets ansökningsblankett.

Vid trikinundersökningar ska man tillämpa metoder som fastställts i lagstiftningen (EG 1375/2015) och laboratoriet ska delta i referensundersökningar som arrangeras av Livsmedelsverket. Dessutom ska personen som gör trikinundersökningar ha genomgått Livsmedelsverkets trikinkurs och 10 dagar laboratorieträning. Personer som har tillräckligt erfarenhet av laboratoriearbetande kan ansöka för befrielse  eller förkortande av laboratorieträning. 

Mer information: Taija Rissanen, taija.rissanen@ruokavirasto.fi, telefon 050 574 6308. 

Sidan har senast uppdaterats 28.1.2020