Oackrediterade trikinlaboratorier

Till skillnad från andra laboratorier som utför officiella undersökningar laboratorier som utför endast trikinundersökningar krävs inte ackreditering (EU 2017/625). Laboratorier ska dock vara utsett av Livsmedelsverket (livsmedelslagen). Laboratoriet kan ansöka utseende med Livsmedelsverkets ansökningsblankett.

Vid trikinundersökningar ska man tillämpa metoder som fastställts i lagstiftningen (EG 1375/2015) och laboratoriet ska delta i referensundersökningar som arrangeras av Livsmedelsverket. Dessutom ska personen som gör trikinundersökningar ha genomgått Livsmedelsverkets trikinkurs. Personer som deltar i trikinkurs ska ha tillräckligt erfarenhet av laboratoriearbetande eller trikinundersökningar. 

Trikiner från kött avsedd för jägarens eget bruk kan undersökas i ett laboratorium som inte är ackrediterad. Laboratoriet ska göra en förhandsanmäla om sin verksamhet till Livsmedelsverket (lagen om djursjukdomar 76/2021, 63§, 4 mom). 

Mer information: Taija Rissanen, taija.rissanen@ruokavirasto.fi, telefon 050 574 6308. 

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2022