Till skillnad från andra laboratorier som utför officiella undersökningar laboratorier som utför endast trikinundersökningar och finns på ett slakteri eller en vilthanteringsanläggning krävs inte ackreditering (EU 2016/1843). Laboratorier ska dock vara godkända av Livsmedelsverket. Laboratoriet kan ansöka godkännandet med Livsmedelsverkets ansökningsblankett.

Vid trikinundersökningar ska man tillämpa metoder som fastställts i lagstiftningen (EG 1375/2015) och laboratoriet ska delta i referensundersökningar som arrangeras av Livsmedelsverket. Dessutom ska personen som gör trikinundersökningar ha genomgått Livsmedelsverkets trikinkurs och 10 dagar laboratorieträning. Personer som har tillräckligt erfarenhet av laboratoriearbetande kan ansöka för befrielse  eller förkortande av träning. 

Mer information: Taija Rissanen, taija.rissanen@ruokavirasto.fi, telefon 050 574 6308.