Oackrediterade trikinlaboratorier

Till skillnad från andra laboratorier som utför officiella undersökningar laboratorier som utför endast trikinundersökningar krävs inte ackreditering (EU 2017/625). Trikinlaboratorier ska dock vara utsett av Livsmedelsverket enligt livsmedelslagen (297/2021). Laboratoriet kan ansöka utseende med Livsmedelsverkets ansökningsblankett.

Vid trikinundersökningar ska man tillämpa metoder som fastställts i lagstiftningen (EG 1375/2015) och laboratoriet ska delta i referensundersökningar som arrangeras av Livsmedelsverket. Dessutom ska personen som gör trikinundersökningar ha genomgått Livsmedelsverkets trikinkurs. Personer som deltar i trikinkurs ska ha tillräckligt erfarenhet av laboratoriearbetande eller trikinundersökningar. 

Trikiner från kött avsedd för jägarens eget bruk kan också undersökas i ett laboratorium som inte är ackrediterad. Laboratoriet ska göra en förhandsanmäla om sin verksamhet till Livsmedelsverket enligt lagen om djursjukdomar (76/2021) 63 § 4 mom. 

Mer information: Taija Rissanen, taija.rissanen@ruokavirasto.fi, telefon 050 574 6308. 

Sidan har senast uppdaterats 8.5.2023