Utsedda laboratorier i andra medlemsstater eller tredjeländer som är avtalsslutande partier i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Livsmedelsverket kan utse laboratorier i andra EU-medlemsstater eller tredjeländer som är avtalsslutande partier i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som officiella laboratorier enligt EUs kontrollförordning (EU 2017/625) 37 artikel eller som egenkontrollslaboratorier enligt nationell livsmedelslag (297/2021) 34 § och foderlag (1263/2020) 37 §. 

Officiella laboratorier (EU 2017/625)

Laboratorier för egenkontroll (undersökningar av livsmedel)

Sidan har senast uppdaterats 20.3.2024