Uppdaterad anvisning för undersökningar av hållbarhet som gäller listeria

EU:s referenslaboratorium för Listeria monocytogenes (EURL Lm) har publicerat en ny version av anvisningen för belastningstest och undersökningar av hållbarhet som gäller listeria. Detta är den fjärde versionen av anvisningen och den riktar sig huvudsakligen till laboratorier som utför undersökningar av hållbarhet. Anvisningen har uppdaterats för att stämma överens med standarden för belastningstest EN ISO 20976-1 (Microbiology of the food chain – Requirements and guidelines for conducting challenge tests of food and feed products – Part 1: challenge test to study the growth potential, lag time and maximum growth rate). EURL Lm:s anvisning kompletterar standarden EN ISO 20976-1 i särskilda anvisningar med anknytning till bakterien L. Monocytogenes. I framtiden är avsikten alltså att anvisningen ska läsas parallellt med standarden.
I den uppdaterade anvisningen ingår de temperaturer som ska användas i belastningstest. EURL Lm har undersökt temperaturen i hushållskylskåp i 14 europeiska länder och resultaten av undersökningen har beaktats i den uppdaterade anvisningen. Andra viktiga ändringar gäller till exempel antalet prover och partier samt beräkningen av tillväxtpotentialen. I fråga om undersökningarna av hållbarheten har också gjorts små ändringar som gäller undersökningarnas användningsändamål. Bilagor som underlättar tolkningen har lagts till anvisningen och arbetsfördelningen mellan laboratorierna och livsmedelsföretagarna har förtydligats.
Livsmedelsverket fortsätter arbetet med att kartlägga laboratorier som utför hållbarhetsundersökningar och ett laboratorium kan anmälas med ansökningsblanketten på Livsmedelsverkets webbplats eller per e-post (kirjaamo@ruokavirasto.fi).

EURL Lm uppdaterad anvisning

EURL Lm undersökning av kylskåpstemperaturer

Länk till Livsmedelsverkets uppmaning till laboratorier att anmäla undersökningar av hållbarhet: 

Mer information:
Undersökningar av hållbarhet som gäller Listeria:
Överinspektör Riina Tolvanen, riina.tolvanen@ruokavirasto.fi
Specialforskare Suvi Wallgren, suvi.wallgren@ruokavirasto.fi

Anmälan om undersökningar:
Överinspektör Taija Rissanen, taija.rissanen@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 14.9.2021