BVD

Provtagning i olika typer av fall

Undersökningarna för påvisande av BVD inom handel med djur i Finland är huvudsakligen beroende av köparens krav. Även näringslivet kan ha krav vad gäller påvisande av BVD. Säljaren kan före försäljningen låta undersöka hela besättningen eller ett enskilt djur med tanke på BVD. Resultaten av de uppföljande undersökningarna kan användas för att påvisa att det inte finns BVD-smitta i besättningen.

Undersökning av nötkreatur för påvisande av BVD-antikroppar

Antikroppsundersökningen kan göras med mjölk- eller blodprov. Mjölkprovet kan vara ett prov från mjölktanken eller bestå av mjölkprov från enskilda djur (inte råmjölksprov). Vi rekommenderar att blodproven tas av nötboskap äldre än 6 månader. Laboratoriet kombinerar på begäran mjölk- och blodprover från enskilda djur till ett gemensamt prov.

Antalet nötkreatur som ska undersökas fastställs på basis av besättningens storlek enligt följande:

  • Av minst fem nötkreatur om besättningen består av 5 - 49 kor
  • Av minst 10 nötkreatur om besättningen består av 50 eller flera kor
  • Om besättningen består av 1 - 5 kor, tas prov av alla kor och av så många ungdjur att provtagningen sammanlagt täcker fem nötkreatur.

Undersökning av enskilda djur för påvisande av BVD

För BVD-undersökningar av enskilda djur krävs ett serumblodprov av vilket man undersöker såväl antikroppar som virus.

Undersökning av mottagardjur för importerade embryon för BVD (och IBR)

Vad gäller importerade embryon finns en risk för BVD och vad gäller till exempel in vitro befruktning och könsbestämda embryon också en risk för IBR. Mottagardjuret för det importerade embryot undersöks tidigast 4 veckor efter överföringen av embryot. Om det överförda embryot har orsakat BVD- eller IBR-smitta, kan man i mottagardjurets serumblod- eller mjölkprov påvisa antikroppar mot BVD eller IBR. Smittorisken i samband med överföring av embryo är inte beroende av om mottagaren blir dräktig. Vi rekommenderar att man också undersöker mottagardjur som inte blivit dräktiga 4 - 12 veckor efter överföringen av embryot. Vid undersökning av mottagardjur för importerade embryon är det frågan om riskhantering, därför rekommenderar vi att undersökningen görs så snabbt som möjligt efter överföringen av embryot.

Prov

Mjölkprov eller serumblodprov.

Undersökning

Påvisande av antikroppar mot virus (mjölkprov, blodprov) 
Påvisande av virus (blodprov)

Försändelse

Proverna ska vara framme vid laboratoriet dagen efter provtagningen, vilket innebär att man inte tar eller skickar prover på fredagar. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar.

Skicka prover till Livsmedelsverkets laboratoriet för djursjukdomsvirologi i Helsingfors. 
Sändningsanvisningar och adresser

Sidan har senast uppdaterats 24.7.2020