Undersökningar för eget utsäde

Du kan låta Livsmedelsverkets utsädeslaboratorium i Loimaa kontrollera kvaliteten på gårdens eget utsäde (TOS) som en beställningsundersökning. Vårt laboratorium har ackreditering av den internationella utsädeskontrollorganisationen ISTA. Vårt forskningsutbud för TOS-utsäde är följande.

Enskilda undersökningar

Undersökningspaket

För spannmålsutsäde erbjuder vi också undersökningspaket som kallas IPE, ITE, IKE och RAIMU. Undersökningspaketen är förmånligare än de som beställs enskilt. Innehållet i undersökningspaketen framgår bäst av prislistan. Alla paket lämpar sig också för undersökningar av ekologiskt utsäde, eftersom vi på begäran även behandlar provet med ett betningsmedel som är tillåtet i ekologisk produktion. 

Svåra ogräsarter i fröprover

På beställning undersöker vi också svåra ogräsarter (hönshirsen, grå kavelhirs och kavelhirs och amaranter) i fröprover. Provstorleken som ska undersökas är minimivikten för ett partiprov per art (Handbok för provtagare, tabell 1). Utsädesblandningarnas provstorlek bestäms enligt den dominerande arter (minimivikten för ett partiprov av den dominerande arten). Om man i provet hittar ett enda frö av den främmande art som undersöks, avbryts bestämningen av provet och detta resultat rapporteras till kunden. Att arter påträffas i prov från handelspartiet i denna undersökning påverkar inte godkännandet/avslaget av utsädespartiet vid certifiering. Undersökningen är ”Antal frön av andra växtarter

Prislista och fakturering

Våra laboratorieundersökningar är avgiftsbelagda, prislista. Fakturan skickas separat.

Sändning av prov

  1. Ta ett representativt prov av utsädespartiet. En lämplig provstorlek är cirka 500 gram för spannmål och andra arter med stort utsäde och cirka 200 gram för arter med smått utsäde.
  2. Förpacka provet i en påse eller ask.
  3. Fyll i blanketten för beställningsundersökningFyll också i FO-numret på blanketten. Om du inte har ett FO-nummer ska du ange telefonnummer för elektronisk identifiering.
  4. Hämta eller skicka blanketten och provet per post till adressen: 

Ruokavirasto, siemenlaboratorio
Tampereentie 51
32200 Loimaa

När du skickar provet ska du välja inrikes paket levererat till Posten, då behöver du inte betala till dörren-tilläggstjänsten. Det är viktigt att du väljer adress Tampereentie 51. Välj inte leverans till paketautomat eller paket till R-kiosk (Ärrä-paketet). Om försändelsen kräver mottagarens telefonnummer ska du använda registratorkontors nummer 040 192 0040.

Undersökningsresultat

Vi inleder undersökningarna så snart som möjligt efter att provet har anlänt till laboratoriet. 

Vi föredrar en elektronisk rapport som skickas med säker e-post. Följ anvisningarna som följer med det säkra e-postmeddelandet när du öppnar intyget. I annat fall skickas intyget per post. Det går snabbare att få resultaten per e-post. 

Kontaktuppgifter 

Ruokavirasto, siemenlaboratorio
Tampereentie 51 
32200 Loimaa

 

 

Du får tips om hur du gör en representativ provtagning i videon Provtagning av egen skörd (på finska).

Du kan också se på videon på Youtube.

 

Sidan har senast uppdaterats 6.6.2024