Undersökningar för eget utsäde

Undersökningar för eget utsäde

Kvalitet på gårdens eget utsäde (TOS-utsäde) kan kontrolleras på Livsmedelsverkets frölaboratorium i Loimaa. Laboratoriet är ackrediterat av den internationella frötestarorganisationen ISTA.

Vår analys utbud för gårdens eget utsäde:

  • Renhet
  • Grobarhet (också som betat)
  • Livsduglighet
  • Tusenkornvikt
  • Fukthalt
  • Utsädesburna sjukdomar
  • Sortäkthet

Vi erbjuder också analyspaketer IPE, ITE, IKE och RAIMU för spannmål frö. 

Prislista

Ta ett representativt prov av utsädepartiet. Provmängden för spannmål är cirka 500 gram och för små fröarter cirka 200 gram. Packa ner provet i en påse eller plastkärl. Fyll i undersökningsremissen (pdf). Ta med eller skicka blanketten och provet till adressen:

Livsmedelsverket
Tampereentie 51
32200 Loimaa

Analyscertifikatet skickas med post eller e-post. Fakturan skicikas separat med post.

Från och med den 1 januari 2021 skickar Livsmedelsverket laboratoriets analysintyg via säker e-post om leveranssättet för intygen är e-post (nyhet, 4. december 2020).

Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf)

Mer information:

  • E-post siemenlaboratorio@ruokavirasto.fi
  • Telefon 050 405 8524 (laboratorieingenjör Anu Laakso)

 

Från videon Provtagning av egen skörd (på finska) kan du få tips för representativa provtagningar.

Video också på Youtube

Från videon nedan (på finska) får du tips om hur man tolkar grobarhets analys.

Video också på Youtube

Sidan har senast uppdaterats 8.4.2022