Den misstänkte sålde hundratals falska hygienpass

3. oktober 2023

Helsingforspolisen har hänskjutit ett ärende där en person är misstänkt för grov urkundsförfalskning, usurpation av tjänstemannabefogenhet och varumärkesintrång till åtal. Den misstänkte har sålt falska hygienpass till personer som nyligen anlänt till Finland, till exempel asylsökande. Verksamheten har bedrivits i ett fiktivt företag, som har hetat Marbon Oy. Händelserna har pågått mellan åren 2018-2019.

Falska hygienpass har inte beslagtagits av polisen. I sitt tillkännagivande ber polisen livsmedelsindustrins aktörer och tillsynsmyndigheter att uppmärksamma hygienpassens äkthet. Åtminstone de serienummer som anges i polisbulletinen har använts i de falska hygienpassen.

Skicka hygienpasset till Livsmedelsverket om det har ett serienummer som polisen har uppgett. Du kan få ett officiellt hygienpass enligt Livsmedelsverkets modell genom att klara hygienpasstestet. Hygienpasstest organiseras och hygienpass beviljas av hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket. Det finns en lista över hygienpasstestare på Livsmedelsverkets hemsida.

Du kan inte visa kunskap om livsmedelshygien med ett falskt hygienpass. Om falska hygienpass upptäcks i företag bör anställda uppmanas att lämna in dem till Livsmedelsverket. Alternativt kan företaget begära dem själv och skicka dem till Livsmedelsverket.

Alla siffror på pass och kort som misstänks vara falska är inte kända.

Helsingforspolisen offentliggör 2 oktober 2023: Den misstänkte sålde hundratals falska hygienpass och arbetssäkerhetskort

Leveransadress för hygienpass

Livsmedelsverket/registreringskontoret

PL 200

00027 RUOKAVIRASTO

Ytterliga information

Hygienpass kundtjänst hygieniapassi@ruokavirasto.fi.

Om kontakten innehåller personlig information, skicka e-postmeddelandet via tjänsten Säkerhetsmeddelande.

Mer information om hygienpasset