Möjligt att ta reda på tillverkningslandet för säkra Kinderägg

14. april 2022

Livsmedelsverket har tidigare informerat om en återkallelse av produkter av märket Kinder som Ferrero Scandinavia AB marknadsför (Livsmedelsverkets meddelande 9.4.2022). Dessa Ferreros produkter som tillverkats i Arlon i Belgien har återkallats från marknaden, eftersom de misstänks ha orsakat salmonellafall i flera EU-länder.

Produkter av märket Kinder tillverkas också i andra av Ferreros fabriker. Dessa produkter har inte förknippats med liknande misstankar, utan produkterna har fått hållas till salu på normalt vis. På den finska marknaden förekommer åtminstone Kinderprodukter som tillverkats i Ferreros fabrik i Polen.

Företaget i Forssa har kontaktat Livsmedelsverket och berättat hur en konsument lätt kan ta reda på om en produkt tillverkats i Polen och sålunda tryggt kan ätas. Det finns två sätt att ta reda på saken:

  • På en produkt som tillverkats i Polen har tillverkningsplatsen (Warszawa, Polonia) tydligt märkts ut.
  • Datummärkningen är annorlunda till stilen och färgen än på produkter som tillverkats i Belgien. Datummärkningen på en produkt som tillverkats i Polen är gjord med vit text på orange botten. På en produkt som tillverkats i Belgien är märkningen vågrät med svart text på vit botten.

Exempelbild på märkningen som visar tillverkningsplatsen på ett Kinderägg som tillverkats i Polen. På denna bild har lagts till en röd understrykning av märkningen som visar tillverkningsplatsen.

 Exempelbild på märkningen som visar tillverkningsplatsen på ett Kinderägg som tillverkats i Polen.

Exempel på datummärkningens stil och placering på ett Kinderägg som tillverkats i Polen.

Exempelbild på märkningen som visar tillverkningsplatsen på ett Kinderägg som tillverkats i Polen.

De ovan beskrivna produkterna är således inte förknippade med någon återkallelse. Bilderna åskådliggör produkterna som tillverkats i Polen och som enligt vad vi nu vet kan användas på normalt vis.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Tidigare nyheter om samma ämne:
11.4.2022 Återkallelsen av produkter av märket Kinder breddas
8.4.2022 Kinder-produkter återkallas