Fisk

Kylkedjan garanterar färskhet

Kylkedjan garanterar att fisken står sig från producenten till konsumenten. Fisken kyls ned till 0 - +2 grader genast efter att den fångats.

Fisken ska transporteras i en kylkedja hem från butiken och även hemma ska den förvaras kallt. Rökta eller gravade fiskprodukter är lättfördärvliga livsmedel som skall förvaras kallt och deras hållbarhetstid är rätt kort.

Kännetecken på färsk fisk: 

 • Fisken är ren och doftar fräscht.
 • Ögonen är klara, fuktiga och utstående. Färgerna är klara.
 • Fiskens hud glänser och är täckt av ett jämnt och tunt skyddande slemlager.
 • Fiskens kött är styvt och spänstigt och det sitter fast i ryggraden. Sidobenen sitter fast i köttet.
 • En fisk som tappats på blod har ett tvärgående snitt på halsen. Blodtappning förbättrar hållbarheten, smaken och utseendet.
 • Gälarna är klarröda. Gälarna på blodtappad fisk är ljusröda.
 • Gälarna på fisk som legat i is är gråröda.

Om du fiskar själv, hantera och tillred fisken rätt 

Fisken bedövas med ett slag ovanför ögonen. Fisk som sprattlar på båtbottnen samlar mjölksyra i musklerna som försämrar kvaliteten på köttet. Bedövad fisk tappas på blod med ett knivstick från sidan i halsen. Fisken rensas snart efter den har fångats. Vid behov fjällas den och gälarna och inälvorna avlägsnas, eftersom de blir skämda till först. Till sist sköljs. Filera fiskarna på rent underlag och med rena redskap. Behandla fisken varsamt och undvik att klämma på den, kasta den och flytta den från ett kärl till ett annat. Kyl ned fiskarna nära temperaturen för smältande is.

Med bra tillredningssätt kan man undvika skadliga ämnen och parasiter

Gravning och kallrökning innebär mörning av fisken och förintar inte parasiter. Frys ned (-20 grader i minst 24 timmar, eller -18 grader i minst 4 dygn) vildfångad fisk och dess rom innan den gravas eller kallröks så förintas parasiterna. Mörtfiskar och deras rom bör frysas i minst 7 dygn. Odlad regnbågsforell eller stör från Finland eller odlad lax från Norge behöver inte frysas ned fast fiskarna skulle ätas råa.

Hälsofarliga PAH-föreningar kan uppstå vid grillning, tillredning vid öppen eld eller rökning. Man kan undvika PAH-föreningar genom att låta bli att översteka eller -röka fisken och att inte äta fiskens skinn. 

Ju äldre strömming, lax eller insjöfisk är, desto större mängder främmande ämnen har den hunnit i allmänhet samla på sig. Därför är det bra vid matlagning att gynna småvuxen fisk. Odlad fisk innehåller bara litet främmande ämnen.

Man kan undvika en del av dioxinerna och PCB-föreningarna genom att flå fisken och ta bort skinnet innan den tillreds. 

Saker att komma ihåg då man röker fisk hemma:

 • Använd inte kottar, kådigt eller behandlat trä eller avfall.
 • Håll rökningsutrustningen ren.
 • Förhindra att fett eller andra ämnen från produkterna som röks rinner ned på brännveden eller kolet.
 • Undvik att bränna produkterna och att bryna dem för mycket

Kom också ihåg:

 • Filerad strömming är vanligtvis alltid stor strömming, så det rekommenderade intaget är förenat med undantag (1–2 gånger/månad).
 • Också med tanke på risken för listeria rekommenderas att personer som hör till en riskgrupp, såsom gravida kvinnor och personer med nedsatt motståndskraft på grund av en primärsjukdom eller hög ålder inte äter gravsaltade eller kallrökta fiskprodukter utan att upphetta dem.

 

Sidan har senast uppdaterats 17.7.2019