Grönsaker och frukt

Grönsaker utgör en viktig del av en mångsidig kost. Deras säkerhet bibehålls ända fram till tallriken, då man beaktar de grundläggande omständigheter som förknippas med hanteringen av grönsaker i hemmen.

Säkerheten ända fram till matbordet tryggas, om grundläggande hygien följs vid hanteringen av grönsakerna.

Grundläggande omständigheter vid hanteringen av grönsaker: Tvätt, skalning och skilda redskap för produkter:

Det går inte alltid att helt förhindra förekomsten av sjukdomsalstrande mikrober på ytan av grönsaker. Mikrober, till exempel bakterier, virus eller urdjur kan hamna på grönsakerna då de odlas eller då de hanteras senare. Även i köket hemma är det bra att komma ihåg hygienen då man hanterar grönsaker.

  • Tvätta händerna innan du börjar laga mat. 
  • Tvätta händerna också till exempel efter hanteringen av jordiga rotfrukter.
  • Hantera råa grönsaker och tillredda livsmedel med skilda redskap eller tvätta redskapen omsorgsfullt emellan.
  • Tvätta grönsakerna innan du använder dem. Tvätta rotsaker som äts råa både före och efter de skalas.
  • Färska bär kan sköljas efter behov och möjlighet. Om bären är jordiga eller innehåller orenheter, är det bra att skölja dem.
  • Förvara tärnade grönsaker och groddar kallt. Följ de förvaringsanvisningar som finns på förpackningen.

Beakta dessutom de särskilda rekommendationer som förknippas med användningen av grönsaker:

Sidan har senast uppdaterats 27.7.2023