Kött

Kött är ett lättfördärvligt livsmedel och all hygien inverkar på köttets hållbarhet. I rått kött kan även sjukdomsalstrare förekomma, till exempel campylobacter eller salmonella i kött från fjäderfä, EHEC-bakterier i nötkött eller yersiniabakterier i svinkött.

Anvisningar om hur man lagar mat på ett tryggt sätt

  • Förvara köttet i den kallaste delen av kylskåpet.
  • Förvara och hantera rått kött separat från tillrett kött samt annan mat. Blanda inte marinad från rått kött med tillredd mat.
  • Tvätta redskap som kommit i kontakt med rått kött omsorgsfullt innan de används för hantering av andra lisvmmedel. Kom ihåg att tvätta också händerna!
  • Tillred köttet på tillbörligt sätt.

Tillredning av kött

  • Laga grisens och vildsvinets kött genomstekt (åtminstone 70 °C)
  • Laga kött av fjäderfä genomstekt så att temperaturen är minst 75 °C
  • På helt kött från nöt och lamm tillreds åtminstone köttets ytdel (även den inre delen, ifall köttstycket inte är helt utan består av flera delar eller till exempel ben har avlägsnats från mitten av det)
  • Laga malet kött helt genomstekt (malet kött av nöt eller gris så att det åtminstone är 70 ºC och malet kött av fjäderfä 75 ºC)

Förstörelsen av sjukdomsalstrare börjar redan vid något lägre temperaturer än dessa, men vid lägre temperaturer behövs en betydligt längre tid för förstörelsen. Förutom temperaturen påverkas den tid som behövs även av bl.a. djurarten, köttets sammansättning samt köttstyckets storlek och form.

Malet kött

Hållbarhetstiden är kortare för malet kött (köttfärs) än för annat kött. Om köttet förvaras vid tillräckligt låg temperatur och kylkedjan är obruten, bevaras det malda köttets goda kvalitet.

Bakterierna på köttets yta blandas vid malningen in i allt det malda köttet. Smaka inte på rått malet kött eller köttfärssmet, utan tillred i stället en smakbit i mikrovågsugn eller stekpanna.

Låt det malda köttet bli genomstekt, även i den tjockaste delen av köttet. Även hamburgerbiffar av malet kött ska vara genomstekta. Särskilt malet kött som serveras till barn bör alltid vara genomstekt.

Kött som inte tillretts, i synnerhet rått malet kött av nöt kan sprida EHEC-bakterier.

Mera information:

 

Sidan har senast uppdaterats 27.7.2023