Livsmedelsförpackningar och kärl

Livsmedelsförpackningarna hör till den omfattande kategorin material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel. Om kraven som uppställts på sådana materials säkerhet, på tillverkningen av sådana material och på tillsynen över sådana material berättas mer detaljerat under Kontaktmaterial.

Kärl har betydelse – vad avses med kontaktmaterial?

Med kontaktmaterial avses material och produkter som kommer i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel. Sådana är till exempel livsmedelsförpackningar, engångskärl, köksredskap, kaffe- och vattenbryggare och apparater inom livsmedelsindustrin.

Från material och produkter får inte överföras beståndsdelar till livsmedel i sådana kvantiteter som skulle kunna

a) utgöra en fara för människors hälsa eller
b) medföra en oacceptabel förändring i livsmedlens sammansättning eller
c) medföra en försämring av livsmedlens organoleptiska egenskaper.

Tillverkarna och importörerna till/av produkter ansvarar för att materialen som kommer i kontakt med livsmedel överensstämmer med kraven.

Även i hemkök lönar det sig att fästa uppmärksamhet på kärl som används för matlagning och på matlagningssätt. 

Kastruller och saftkokare av aluminium

Under bärskörden konserverar man safter och gör sylter. Men det ska man inte göra i kärl som tillverkats av aluminium. Vi rekommenderar att kastruller och saftkokare av aluminium såsom gamla "saftmajor" inte används för att laga sura maträtter, exempelvis bärbaserade efterrätter och krämer samt bärbaserade grötar eller för att koka sylter. Den sura vätskan löser upp aluminium från kastrullen i maten under både kalla och varma förhållanden. Ett säkert kärl för att laga sur mat är tillverkat av rostfritt stål. 

Forskare hos Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har 2008 gett ett utlåtande om säkerheten beträffande aluminium i livsmedel och utgående från det har det tolerabla veckointaget sänkts till 1 milligram  aluminium per kilo kroppsvikt. 

Aluminiumfolie som skydd för livsmedel

Aluminiumfolien kan lösa ut aluminium i maten, om den används för att skydda maten i ett metallkärl. Då uppstår ett galvaniskt element mellan folien och kärlet, vilket leder till att aluminiet på grund av korrosion löses ut i ytan av maten och bildar hål i folien. Om man däremot förpackar smörgåsar i aluminiumfolie eller skyddar ett keramiskt kärl med folie bildas inget galvaniskt element. Aluminiumkärl eller -folie rekommenderas inte att användas i kontakt med sura eller salta livsmedel. Aluminiumförpackningarna är försedda med bra bruksanvisningar som bör läsas innan folien används.

Användning av metallburkar som formar och andra innovativa matlagningsmetoder

Det lönar sig inte att använda metallburkar på ett sätt som avviker från det sedvanliga. För hemkocken finns flera olika innovativa matlagningsmetoder till buds, där till exempel metallburkar används på ett sätt som avviker från det sedvanliga. Här lurar en viss fara, eftersom från trycken eller ytbeläggningarna kan överföras främmande ämnen till maten. Dessa kan vara skadliga för hälsan. För att undvika att få främmande ämnen i sig lönar det sig att sky konstiga matlagningsmetoder och låta bli att pröva dem.

Gamla kärl

Det lönar sig att bedöma skicket hos gamla kärl kritiskt. Det är säkrast att inte använda gamla, grova keramiksejdlar och slitna, spruckna och kantstötta kärl. Det lönar sig också att bedöma om nya kärl alls är lämpliga att användas för livsmedelsbruk. Särskilt keramikkannor och -muggar som tagits med som souvenir kan lösa ut bly. Dessa ska endast användas som prydnadsföremål.

Ytterligare information om material som kommer i kontakt med livsmedel.

 

Sidan har senast uppdaterats 14.6.2023