Konsumentens möjligheter att minska intaget av PAH-föreningar

Konsumenten kan minska intaget av PAH-föreningar genom att äta mångsidigt, varierat och måttligt. Man kan ytterligare minska mängden PAH-föreningar genom att beakta följande vid rökning och grillning hemma:

  • Använd aldrig kottar eller kådigt eller behandlat trä vid grillning.
  • Använd tändvätska enligt anvisningen.
  • Håll redskapen och utrustningen du använder vid grillning rena.
  • Hindra att fettet från produkterna som röks eller grillas eller andra föreningar rinner ned på träet eller kolen som bränns.
  • Undvik att bränna eller grilla produkterna för mycket; svart färg är vanligen ett tecken på att PAH-föreningar bildats. Justera vid behov höjden på grillgallret och/eller välj rätt tidpunkt då grillningen börjar. Grillkolen lämpar sig till exempel bäst för grillning då vätska som droppar ner på dem inte längre tänder dem så att de häftigt flammar upp.
Sidan har senast uppdaterats 21.12.2022