Listeria-risklivsmedel

Listeria monocytogenes (i fortsättningen listeria) är en bakterie som förekommer allmänt i jordmånen och omgivningen. Om en människa äter livsmedel som innehåller levande listeriabakterier, kan listerian orsaka en sjukdom som kallas listerios.

För personer som är speciellt känsliga för listerios, d.v.s. för personer som hör till riskgruppen, kan sjukdomen vara livsfarlig. Till riskgruppen för listerios hör

  • personer i hög ålder,
  • personer med försvagad motståndskraft till följd av en grundläggande sjukdom eller läkemedelsbehandling,
  • gravida kvinnor och
  • nyfödda barn

Personer som hör till riskgrupper rekommenderas att undvika livsmedel där listeria kan förekomma. Mer information om risklivsmedel och hur man undviker listeria hittar du här.

Sidan har senast uppdaterats 27.7.2023