Behandling av svamp i avsikt att minska halten cesium-137

I Finland härstammar de artificiella radioaktiva ämnena i livsmedlen såsom cesium-137 huvudsakligen från kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl (1986). I jordbruksprodukter är halterna av dessa ämnen ytterst små, men i vissa svamparter förekommer cesium ställvis ännu också i tämligen höga halter. Halterna varierar betydligt allt enligt bland annat tidpunkten för nedfallet och svampartens egenskaper.

Man kan minska halten radioaktivt cesium genom att blötlägga eller koka svamparna i vatten. En stor del av cesiumet överförs till vattnet som hälls bort i samband med matlagningen. Behandlingen avlägsnar hela 70-90 procent av cesiumet

Kokning av färsk och saltad svamp

Riskor kokas i rikliga mängder vatten (1 del svamp och 3 delar vatten) en gång i cirka 10 minuters tid och stenmurklor två gånger i cirka 5 minuters tid. Kokvattnet hälls bort. Svamparna sköljs i rikliga mängder kallt vatten. Med den metoden kan man minska halten cesium också i andra svampar.

Upphettning i egen lag

Sådana svampar som normalt inte kokas kan förbehandlas så att man avlägsnar vattnet från svampen genom att upphetta den i panna. Vattnet som avlägsnats hälls bort. Sköljning med en liten mängd vatten gör behandlingen effektivare.

Nedfrysning

Svamp som fått sjuda i panna lämnas fuktig innan den fryses ned. Vätskan som bildas vid upptining kramas ur.

Blötläggning

Torkad svamp blötläggs i kallt vatten i minst en timmes tid eller över natten (10 g svampar och minst 2 dl vatten). Färsk svamp blötläggs över natten i kallt vatten (100 gram svampar och 5 dl vatten). Blötläggningsvattnet hälls bort.

Sidan har senast uppdaterats 11.7.2019