Matsvampar

I Finland finns tusentals svamparter och många av dem är ätliga. Matsvampar som kan rekommenderas är: stensoppen (karljohan), sandsoppen, de rödhattade sopparna, smörsoppen, skogsriskan, pepparriskan, skäggriskan, läckerriskorna, storkremlan, tegelkremlan, gulkremlan, vinkremlan, sotvaxskivlingen, rimskivlingen, kantarellen, trattkantarellen, svarta trumpetsvampen, fårtickan, bleka taggsvampen, stenmurklan, toppmurklorna, goliatmusseronen och de odlade matsvamparna.

I vårt land växer ett drygt tiotal sådana svamparter som i praktiken kan orsaka förgiftningar. Man behöver inte lära sig vilka svampar som är giftiga – det räcker att man känner till de matsvampar som man använder. Bland matsvamparna förekommer också sådana svampar som är giftiga som obehandlade.

Vårt land kan betraktas som svampplockarens paradis. Goda svampår då svampskörden blir riklig tas rentav över 16 miljoner kilo matsvamp tillvara, sämre svampår endast något över 3 miljoner kilo. Så gott som hela den tillvaratagna skörden används i plockarnas eget hushåll. Till försäljning via olika kanaler går uppskattningsvis en miljon kilo svamp. Ända fram till senare delen av 1990-talet var skogsriskan den mest plockade svampen. Sedan millennieskiftet har stensopparna intagit första platsen. De utgör den kommersiellt viktigaste svampkategorin och en viktig exportprodukt.

Svampplockning är en rolig och nyttig fritidssysselsättning som ger förmånlig och hälsosam mat. I svampskogen får man åtminstone motion och frisk luft, fastän man inte alltid hittar några svampar.

Obs: plocka endast sådana svampar som du säkert vet att är ätliga!

Om du misstänker att du ätit giftiga svampar, ber du Giftinformationscentralen om råd (telefon (09) 471 977).

Samtliga livsmedel och de företagare i livsmedelsbranschen som svarar för dem ska uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen, bland annat:

Mer information

Standarder

Sidan har senast uppdaterats 11.7.2023