Märkningar på matsvampar

Förpackningar till svampar som saluhålls färska ska vara försedda med följande information:

  • livsmedlets beteckning
  • nettokvantiteten
  • den ansvariga livsmedelsföretagarens namn och adress
  • ursprungslandet eller härkomstplatsen
  • livsmedelspartiets identifieringskod
  • en förvaringsanvisning vid behov
  • en bruksanvisning vid behov – Observera anvisningarna om hur stenmurklor ska behandlas!

På förpackade svampar som saluhålls i Finland ska märkningarna finnas på finska och svenska.

Sidan har senast uppdaterats 10.7.2019