Svampar

Vårt land kan betraktas som svampplockarens paradis. Goda svampår då svampskörden blir riklig tas rentav över 16 miljoner kilo matsvamp tillvara, sämre svampår endast något över 3 miljoner kilo. Så gott som hela den tillvaratagna skörden används i plockarnas eget hushåll. Till försäljning via olika kanaler går uppskattningsvis en miljon kilo svamp. Ända fram till senare delen av 1990-talet var skogsriskan den mest plockade svampen. Sedan millennieskiftet har stensopparna intagit första platsen. De utgör den kommersiellt viktigaste svampkategorin och en viktig exportprodukt. Mer information om matsvampar som kan rekommenderas finner du här.

I vårt land växer ett drygt tiotal sådana svamparter som i praktiken kan orsaka förgiftningar. Bland matsvamparna förekommer också sådana svampar som obehandlade är giftiga. Mer information om giftiga svampar finner du här.

Samtliga livsmedel och de företagare i livsmedelsbranschen som svarar för dem ska uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen, bland annat:

Mer information

Standarder

Sidan har senast uppdaterats 11.7.2023