Tillsyn över matsvampar

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utför kontroller hos företagarna i svampbranschen i samband med den övriga livsmedelstillsynen. Av tillsynen omfattas en sådan företagare som

  • förpackar, tillverkar eller låter tillverka
  • inför eller förmedlar (från inre marknaden eller tredje länder) förpackad
    svamp eller andra motsvarande produkter.

Mer information på webbplatsen Oiva om kontrollerna och bedömningarna.

Sidan har senast uppdaterats 10.7.2019