E-koder

Dessa listor om tillsatser i livsmedel är avsedd som informationskälla till konsumenterna.

OBS! Informationen är inte tillräcklig för personer som hanterar livsmedel professionellt. Villkoren för användning av tillsatser framgår av lagstiftningen om tillsatser som finns på Livsmedelverkets webbsidor under Anvisningar och lagstiftning: Tillsatser, aromer och enzymer

Om du söker tillsatser med e-kodnummer, skriv e-bokstaven och numret tillsammans.

Sidan har senast uppdaterats 16.3.2023