Anvisningar och lagstiftning inom livsmedelsbranschen

På denna sida har ämnesvis sammanförts anvisningar och lagstiftning som hänför sig till livsmedelssektorn. Se den uppdaterade eller sista konsoliderade versionen i hänvisningarna till lagstiftningen.

Gemensamma anvisningar och lagstiftning inom livsmedelsbranschen

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Övriga anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Livsmedelsverkets anvisningar

Övriga anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

Ruokaviraston nettisivut

Ruokaviraston ohjeet

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Muut ohjeet 

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister (I livsmedelshygien).

Livsmedelsverkets webbplats

Undantagssituationer inom livsmedelsbranschen

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister (I livsmedelshygien).

Primärproduktion av livsmedel

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Anvisningar för livsmedelstillsyn inom primärproduktion

Gemensamma anvisningar för primärproduktion

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Produktionsdjur 

Frilevande vilt

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Övriga anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Övriga anvisningar

  • Biodlarens skyldigheter gentemot myndigheter - på sidan kan du också hitta Anvisningarna för god praxis i
    biodling (pdf), riktlinjer för god praxis utarbetad av Finlands Biodlares Förbund som Livsmedelsverket har utvärderad

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Produkt- och branschspecifika krav

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Fjäderfä

Köttbesiktning

Nöt

Svin

Andra djur

Biprodukter

Vilt

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Klassificering av slaktkroppar

Anmälning av slakterier till bidragssystemet

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Övriga anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Övriga anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstifning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstifning

Förpackat vatten

Bredbara fetter

Olivolja

Sylt, gelé och marmelad

Saft, juice och nektar

Socker

Honung

Kaffe- och cikoriaextrakt

Kakao- och chokladprodukter

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Övriga anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Övriga anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Import av animaliska livsmedel från den inre marknaden

Gemensamma importanvisningar

Ryssland / Eurasiska ekonomiska unionen

Förenta staterna

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Övriga anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

  • Anvisning för livsmedel som överlåts till mathjälp (Anvisningen har tagit bort från sidan under uppdateringen)

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Utrymmen och redskap

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister (I-livsmedelshygien).

 

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister (I-livsmedelshygien).

Hygieniska rutiner

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister (I- livsmedelshygien).

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister (I livsmedelshygien).

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister (I-livsmedelshygien).

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister (I-livsmedelshygien).

Provtagningen och undersökningarna 

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Bilaga 1 Godkända livsmedelslokaler i köttbranschen (pdf)

Bilaga 2 Godkända livsmedelslokaler i fiskbranschen (pdf)

Bilaga 3 Godkända livsmedelslokaler i mjölkbranschen (pdf)

Bilaga 4 Äggpackerier och godkända livsmedelslokaler som tillverkar äggprodukter (pdf)

Bilaga 5 Livsmedelslokaler som tillverkar vegetabliska produkter (pdf)

Bilaga 6 Införsel av animaliska livsmedel från inre marknaden (pdf)

Bilaga 7 Bagerier och konditorier (pdf)

Bilaga 8 Tillverkning av lismedel i livsmedelslokaler (pdf)

Bilaga 9 Detaljhandelsställen (pdf)

Bilaga 10 Produktion av groddar och skott (pdf)

Lagstifning

Lagstifning kan också sökas fram ur Jord- och skogsministeriets lagstifningsregister

 

Livsmedelsverkets anvisningar

Vägledning även i avsnitten Kontaminanter och rester samt Förpackningar och kontaktmaterial

Märkning och marknadsföring

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar 

Övriga anvisningar

Lagstifning

Lagstfning kan också sökas fram ur Jord- och skogsministeriets lagstifningsregister

Ingredienser och innehåll

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets webbplats

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Övriga anvisningar

Lagstiftning

Tillsatser

Aromer

Rökaromer

Enzymer

Godkännandeförfarande för tillsatser, smakämnen och enzymer

Processhjälpmedel

Ekologiska livsmedel

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Övriga anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

 

Kontaminanter och rester

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstifning

Lagstifning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

 

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstifning

Lagstifning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstifning

Lagstifning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

 

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstifning

Lagstifning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister.

Förpackningar och kontaktmaterial

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets anvisningar

Lagstiftning

Lagstiftning kan också sökas fram ur Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftningsregister

 

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2022