Fisk och fiskeriprodukter

Fiskeriprodukterna har definierats i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung:

[med] ”fiskeriprodukter” [avses] alla viltlevande eller uppfödda salt- eller sötvattensdjur (med undantag för levande musslor, levande tagghudingar, levande manteldjur och levande marina snäckor samt alla däggdjur, kräldjur och groddjur) inklusive alla ätliga former, delar och produkter av sådana djur.

 Fiskeriprodukter är till exempel orensad fisk, filead fisk, rökt fisk, kokta kräftor eller en fiskkonserv.

Guider om fiskeriprodukter:

Sammanställning av informationskraven som hänför sig till fiskeriprodukters spårbarhet (pdf)

En fickguide om EU:s nya konsumentmärkning för fisk och vattenbruk - Publications Office of the EU (europa.eu) (på svenska och andra EU-språk)

Sidan har senast uppdaterats 24.11.2022