Inledande av verksamhet i en köttanläggning

Vill du grunda en styckningsanläggning, en anläggning som framställer malet kött, eller en anläggning som framställer köttberedningar? På den här sidan får du handledning i att inleda verksamheten.

Lär dig om frågor som anknyter till grundandet av en köttanläggning med hjälp av en webbkurs

Webbkursen är för närvarande under utarbetande och kommer att publiceras på denna webbplats så snart den är klar.

Du får anvisningar för grundande av en köttanläggning i vår skriftliga guide

Guiden har samma innehåll som webbkursen och är indelat i flera delar. När du planerar att grunda en restaurang, ta först del i avsnitten om Grundande och Lokaler. Du kan utforska och skriva ut guiden antingen som en helhet eller en del i taget.

Guiden i sin helhet

Delar av guiden:

Tilläggsuppgifter och ordförklaringar

Länkar till tilläggsuppgifter som nämnts i webbkursen och i guiden hittar du här. Observera att alla tilläggsuppgifter som nämnts på webbkursen tyvärr inte finns tillgängliga på alla språk.

Ordförklaringar som understreckats i webbkursen och i guiden hittar du här.

Sidan har senast uppdaterats 8.12.2021