Insekter som livsmedel

Livsmedelsverket har utarbetat anvisning för livsmedelsbranschen om uppfödning, saluhållande och servering av insekter. Anvisningen är avsedd för såväl livsmedelstillsynsmyndigheter som uppfödare av insekter och företag som tillverkar livsmedel av insekter.

I Finland tillåts endast användning av hela uppfödda insekter. Hela insekter kan också krossas, malas eller torkas, men man får inte ta bort delar av dem (såsom vingar, ben eller huvudet) eller avskilja eller extrahera ingredienser (såsom fett- eller proteinfraktioner).

Insektproducenterna kan registrera sig som livsmedelsföretagare och då kommer verksamheten att omfattas av livsmedelslagstiftningen och -tillsynen. Så producerade insektprodukter kan marknadsföras som livsmedel. De insektprodukter som nu förekommer på marknaden och som saluhålls som köksprydnader får till exempel inte saluhållas som livsmedel, eftersom produktionen av dem inte är övervakad enligt livsmedelslagstiftningen och man inte kunnat försäkra sig om att de är säkra.

Den som uppföder insekter och den som tillverkar och säljer insektprodukter svarar för att livsmedlen de producerar och saluhåller är säkra för konsumenterna. I produktionen ska man bland annat se till att hygienen är god och att till exempel förpackningarna är försedda med sanningsenliga och tillräckliga märkningar. Det är bra att beakta att insektproteiner kan orsaka en allergisk reaktion.

 

I Finland får från 1.1.2019 som livsmedel på marknaden finnas bara sådana insektsarter, som funnits på marknaden som livsmedel i Finland eller i något annat EU-land före 1.1.2018 och för vilka det till kommissionen lämnats en ansökan om tillstånd som nytt livsmedel före 1.1.2019.

 

Livsmedelsverkets anvisning Insekter som livsmedel (10588/2) finns här

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2019