Sylt, gelé och marmelad

Med stöd av direktivet (2001/113/EG) om sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjpuré (syltdirektivet) har getts handels- och industriministeriets förordning om sylt av frukt, gelé och marmelad samt vissa andra produkter (HIMf 474/2003), nedan syltförordningen. Förordningen gäller inte produkter som används för fyllningar i bageriprodukter eller kex, utan de regleras enbart av de allmänna livsmedelsbestämmelserna.

Beteckningarna på och sammansättningen hos vissa bär- och fruktprodukter har fastställts i författningar. På produkter som överensstämmer med kraven i syltförordningen ska användas de beteckningar som föreskrivits och de beteckningar som nämns i förordningen får inte användas på andra fruktprodukter. Definitionerna i syltförordningen hindrar ändå inte att samma ord används i beteckningarna på andra produkter förutsatt att konsumenten inte vilseleds. Sådana livsmedel är till exempel gelégodis, mintgelé, syltlök, syltsocker och syltmunk.

Utöver de produktspecifika författningarna ska vid tillverkning också följas de övriga livsmedels- och märkningsförfattningarna. Användningen av tillsatser, aromer och enzymer ska också överensstämma med kraven som ställts på användning av sådana.

Sidan har senast uppdaterats 24.8.2021