Provtagningen och undersökningar för egenkontrollen

De här sidorna beskriver provtagningen för egenkontroll av livsmedelsföretagare.

Provtagning för egenkontroll inkluderar undersökningar relaterade till livsmedelsmikrobiologi och undersökningar relaterade till att bestämma hållbarhet.

I vissa led av livsmedelsproduktionen omfattar egenkontrollprovtagning även provtagning av nationella zoonoskontrollprogram.

Instruktioner för kemiska undersökningar finns på våra kontaminanter och rester samt kontaktmaterialsidor.

 

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2022