Primärproduktion av livsmedel av vegetabiliskt ursprung

På dessa sidor har sammanförts material som hänför sig till primärproduktionen av livsmedel som erhålls från växter och svampar.

Alla delar av livsmedelskedjan från jord till bord säkerställer för sin del att livsmedlen är säkra. Även primärproduktionen av livsmedel som erhålls från växter och svampar och företagarna som idkar primärproduktion utgör en del av denna livsmedelskedja och omfattas av livsmedelslagstiftningen och livsmedelstillsynen.

 

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2022