Livsmedel för särskilda grupper

Livsmedel för särskilda grupper är

  • modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar
  • spannmålsbaserad färdigmat och barnmat
  • livsmedel för speciella medicinska ändamål
  • kompletta kostersättningar för viktkontroll

För dem finns egen produktspecifik lagstiftning och om den berättas mer för varje enskild produktkategori. Utöver den produktspecifika lagstiftningen ska livsmedlen och livsmedelsföretagarna som svarar för dem uppfylla också de övriga kraven i livsmedelslagstiftningen, bl.a.:

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2023