Ägg och äggprodukter

Ägg

Med ägg avses enligt lagstiftningen ägg med skal, med undantag för knäckta ägg, ruvade ägg eller kokta, stekta eller på annat sätt tillagade ägg, som är producerade av hönor av arten Gallus gallus och är lämpliga att användas som livsmedel i obearbetat tillstånd eller för beredning av äggprodukter.

Endast äggpackeri får kvalitets- och viktklassificerade, stämplade, förpacka ägg och etikettera förpackningarna. För ett äggpackeri ska ansökas om godkännande från den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten innan verksamheten inleds. Ett godkänt äggpackeri ska uppfylla de krav som den nationella lagstiftningen och EU:s hygien- och marknadslagstiftning ställer på godkända livsmedelslokaler och äggpackerier.

Från ett godkänt äggpackeri får levereras kvalitets- och viktklassificerade och stämplade hönsägg av klass A till alla registrerade och godkända livsmedelslokaler i hela Finlands område.

En godkänd äggpackningsanläggning får leverera kvalitets- och viktklassade och stämplade A-klass ägg i hela Finland till alla registrerade och godkända livsmedelslokaler.

Äggprodukter

Med äggprodukter avses enligt lagstiftningen bearbetade produkter som framställts genom bearbetning av ägg, eller olika beståndsdelar eller blandning av ägg, eller genom vidare bearbetning av sådana bearbetade produkter.

Äggprodukter tillverkas i en äggproduktanläggning, som är en godkänd livsmedelslokal godkänd av kommunens livsmedelstillsynsmyndighet och som ska följa EU:s och nationell hygienlagstiftning.

Du hittar anvisningar om ägg och äggprodukter på sidan Anvisningar och lagstiftning inom livsmedelsbranchen under ägg och äggproduktion

 

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2022