Kosttillskott

Kosttillskott är sådana livsmedel, som avviker från vanliga livsmedel antingen på grund av sin form eller sitt användningssätt. Dessa preparat påminner ofta om läkemedel, de är t.ex. piller, kapslar eller örtextrakt. Beträffande sin sammansättning räknas dock dessa produkter höra till livsmedel, som regleras av livsmedelslagen.

Förordningen om kosttillskott (78/2010) som trädde i kraft den 1 mars 2010 reglerar kostillskott. Den bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG.

Definition av kosttillskott

Enligt definitionerna i lagstiftningen avser kosttillskott färdigförpackade livsmedel som är koncentrerade källor till ett eller flera näringsämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk effekt.

Kosttillskott säljs i doseringsform, dvs.

  • i kapslar, pastiller, tabletter, piller och andra liknande former,
  • i form av pulverpåsar, injektionsflaskor med vätskor, droppar och flytande eller pulverformiga preparat av andra liknande former,

som ska konsumeras i små uppmätta mängder.

Kosttillskott är avsedda att komplettera en normal kost med näringämnen eller andra ämnen som har näringsmässig eller fysiologisk effekt.  De är inte avsedda att ersätta en varierad kost och ger inte betydande mängder energi.

Kosttillskott är t.ex. preparat för intag av vitaminer, mineralämnen, fibrer eller fettsyror samt växtbaserade, alger och biberedningar.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2022