Kosttillskott

Kosttillskott är sådana livsmedel, som avviker från vanliga livsmedel antingen på grund av sin form eller sitt användningssätt. Dessa preparat påminner ofta om läkemedel, de är t.ex. piller, kapslar eller örtextrakt. Beträffande sin sammansättning räknas dock dessa produkter höra till livsmedel, som regleras av livsmedelslagen.

Förordningen om kosttillskott (78/2010) som trädde i kraft den 1 mars 2010 reglerar kostillskott. Den bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG.

Enligt kosttillskottsförordning med kosttillskott avses ett färdigförpackat preparat i avdelade doser i form av kompretter, kapslar, pastiller, tabletter, piller, pulver, koncentrat, extrakt, vätska eller i annan liknande form som saluhålls som livsmedel och intas i små uppmätta mängder så att den mängd energi som fås inte har någon betydelse med tanke på kosten.

Kosttillskott är avsedda att komplettera en normal kost eller på annat sätt inverka på människans näringsmässiga eller fysiologiska funktioner genom de näringsämnen eller andra ämnen som kännetecknar dem. De är inte avsedda som ett alternativ till en varierad kost och de ger inte några betydande mängder energi.

Kosttillskott är t.ex. preparat som tjänar som källa för vitaminer, mineralämnen, fibrer, fettsyror och lecitin samt ört-, vitlök- och biprodukter.

Sidan har senast uppdaterats 4.12.2018