Kosttillskott

Kosttillskotten är livsmedel som antingen till sitt utseende eller till sättet på vilket de används avviker från sedvanliga livsmedel det vill säga är till exempel piller, kapslar eller örtextrakt. Kosttillskott är bland annat preparat avsedda för intag av vitaminer, mineralämnen, fibrer och fettsyror och olika örtpreparat.

Kosttillskott används vanligen på grund av någon näringsmässig egenskap de har till exempel som källor till vitaminer, mineralämnen eller fettsyror som kompletterar kosten. Kosttillskott kan också ha en fysiologisk inverkan till exempel på matsmältningen. Kosttillskotten är inte avsedda att ersätta en mångsidig kost och de ger inte heller betydande mängder energi.

Råd till konsumenter om hur kosttillskott används

  • Följ alltid bruksanvisningarna på förpackningen.
  • Innan du ger kosttillskott till barn, säkerställ att kosttillskottet lämpar sig för barn till exempel genom att fråga yrkesfolk inom hälsovården. Barn kan reagera annorlunda på produkten än vuxna.
  • Andra kosttillskottspreparat än sådana som innehåller vitaminer, mineralämnen eller fettsyror är det säkrast att alltid använda i form av kurer, eftersom långtidsverkningarna av långvarig användning av sådana vanligen inte undersökts.
  • Informera alltid din läkare om att du använder ett kosttillskott så att användningen av kosttillskottet och eventuella samverkningar mellan läkemedlet och kosttillskottet kan beaktas i diagnosen och vården.
  • Om du får eller misstänker att du fått skadeverkningar av ett kosttillskott, ska du kontakta läkaren eller berätta om dina symptom för personalen på apoteket. En yrkesman i läkemedelsbranschen skriver ner dina symptom och sänder beskrivningen till tillsynsmyndigheten för kännedom. Informera också livsmedelstillsynsmyndigheten i din hemkommun om skadeverkningarna. Den har som uppgift att utöva tillsyn över kosttillskotten.
  • Medicinska verkningar och påståenden som hänför sig till behandling, förebyggande och botande av sjukdomar kan tillåtas endast för läkemedel. I märkningarna på förpackningen till, i presentationen av eller i reklamen för ett kosttillskott och något annat livsmedel får sådana påståenden inte framföras.

Tips för att köpa kosttillskott online

  • Då du köper kosttillskott från en finländsk butik, en finländsk hälsokostaffär eller ett finländskt apotek vet du vem du ska kontakta, om du inte är nöjd med produkten. Att köpa kosttillskott från en okänd instans på internet eller en postorderfirma kan utgöra en risk!
  • Om du beställer preparat på internet, ska du ta reda på om preparatet i Finland kan betraktas som läkemedel. För beställning av läkemedel via posten gäller begränsningar. Information om beställning av läkemedel och kosttillskott via posten ger Tullrådgivningen.
Sidan har senast uppdaterats 15.11.2022