Transport

På dessa sidor finns information om frågor som hänför sig till livsmedelstransporter såsom skyldigheterna i fråga om godkännanden och egenkontroll, nationella och internationella livsmedelstransporter, ATP-överenskommelsen och frågor som hänför sig till inspektionen av transportmedlen.

På transportverksamheten för livsmedel tillämpas kraven i livsmedelslagen 297/2021 10 § 1 mom., det vill säga livsmedelstransporter utgör registrerad livsmedelsverksamhet, förutom transporter av livsmedel av animaliskt ursprung som är en del av verksamheten i en godkänd livsmedelslokal eller transporter av primärprodukter som omfattas av primärproduktionen.

För mer information om registrering av livsmedelsverksamhet, klicka här.

 

Sidan har senast uppdaterats 17.8.2023