Transport

På dessa sidor finner du information om frågor som hänför sig till livsmedelstransporter såsom skyldigheterna i fråga om godkännanden och egenkontroll, nationella och internationella livsmedelstransporter, ATP-överenskommelsen och frågor som hänför sig till inspektionen av transportmedlen.

På transportverksamheten för livsmedel tillämpas kraven i livsmedelslagen 297/2021 10 § 1 mom., det vill säga livsmedelstransporter utgör registrerad livsmedelsverksamhet, förutom transporter av livsmedel av animaliskt ursprung som är en del av verksamheten i en godkänd livsmedelslokal eller transporter av primärprodukter som omfattas av primärproduktionen.

Sidan har senast uppdaterats 18.11.2022