Kontrollanvisningar

Oiva-anvisningarna är avsedda för de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Anvisningarna tjänar som hjälp till tillsynsutövarna vid fastställning av vitsorden inom Oiva. Företagen kan använda anvisningarna som hjälp i sin verksamhet.

Oiva-anvisningarna delas i två knippen:

  1. anvisningar för registrerad livsmedelsverksamhet till vilka hör försäljning, servering, och industriell tillverkningen (spannmål, grönsaker, frukt, bär, drycker, färdigmat, kosttillskott) samt transport och lagring.
  2. godkända livsmedelslokaler, till vilka hör anläggningar som hanterar mjölk, kött, fisk och ägg samt lagring.

Innehållsförtecking - Oiva bedömningsanvisningarna för registrerad livsmedelsverksamhet (pdf) 
Innehållsförtecking finns också i underkapiteler av Oiva-anvisningar.

Innehållsförteckning - Oiva bedömningsanvisningarna för godkända livsmedelslokaler (pdf)
Innehållsförtecking finns också i underkapiteler av Oiva-anvisningar.

Registrerad livsmedelsverksamhet: BILAGA 1 till Oiva-anvisningen 6.2 Kylförvaringen av livsmedel (pdf)
Innehållet finns också i kapitelet 06 Kontrollen av livsmedlens temperaturer.

Registrerad livsmedelsverksamhet: BILAGA 2, Anvisningar om bedömningen inom Oiva - Temperaturkraven till anvisningarna 7- Försäljningen och serveringen (pdf)
Innehållet finns också i kapitelet 07 Försäljningen och serveringen.

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2022