Kontrollanvisningar

Oiva-anvisningarna är avsedda för de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Anvisningarna tjänar som hjälp till tillsynsutövarna vid fastställning av vitsorden inom Oiva. Företagen kan använda anvisningarna som hjälp i sin verksamhet.

Oiva-anvisningarna delas i två knippen:

  1. anvisningar för registrerad livsmedelsverksamhet till vilka hör försäljning, servering, och industriell tillverkningen (spannmål, grönsaker, frukt, bär, drycker, färdigmat, kosttillskott) samt transport och lagring. Uppdaterad 2.1.2024
  2. godkända livsmedelslokaler, till vilka hör anläggningar som hanterar mjölk, kött, fisk och ägg samt lagring. Uppdaterad 2.1.2024

Innehållsförteckning - Oiva bedömningsanvisningarna för registrerad livsmedelsverksamhet (pdf) 
Innehållsförteckning finns också i  Oiva-anvisningarnas underkapitel.

Innehållsförteckning - Oiva bedömningsanvisningarna för godkända livsmedelslokaler (pdf)
Innehållsförteckning finns också i Oiva-anvisningarnas underkapitel.

 

Sidan har senast uppdaterats 26.1.2024