Tillsatser i ekoprodukter

I avsnitt A1 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1165 förtecknas de produkter och ämnen som får användas som tillsatser i ekolivsmedel. Förteckningen tillämpas på ekolivsmedel från och med 1.1.2022.

Observera att förordning (EG) nr 1333/2008 också tillämpas på ekologiska livsmedel som livsmedelstillsatser får tillsättas till. Förordningen fastställer gränserna och villkoren för godkännande i enlighet med tillståndet. Mer om tillsatser

 

Kontrollera i förordningen särskilda villkor och begränsningar och tillåtna användningsändamål för den tillsats du använder.

Förteckningen innehåller bl.a. följande ändringar:

 • Endast från ekologisk produktion:
  • E 322 Lecitiner
  • E 335 Natriumtartrater – Från och med den 1 januari 2027
  • E 336 Kaliumtartrater– Från och med den 1 januari 2027
  • E 337 Kaliumnatriumtartrat- Produkter av vegetabiliskt ursprung. Från och med den 1 januari 2027, endast från ekologisk produktion.
  • E 392 Extrakt av rosmarin
  • E 410* Fruktkärnmjöl
  • E 412* Guarkärnmjöl
  • E 414* Gummi arabicum
  • E 417 Taragummi
  • E 418 Gellangummi. Obs. kravet på eko tillämpas från och med 1.1.2026
  • E 422 Glycerol
  • E 901 Bivax
  • E 903 Karnaubavax
  • E 968 Erytritol

Dessa tillsatser ska vara ekocertifierade.

 • Andra nya begränsningar bl.a.:
  • E 300 Askorbinsyra Produkter av vegetabiliskt ursprung. Köttprodukter (kategori 08.3 (*)) och köttberedningar (kategori 08.2 (*)) som tillförts andra ingredienser än tillsatser eller salt. 
  • E 322 Lecitiner: Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung. Endast från ekologisk
   produktion.
  • E 418 Gellangummi Endast med högt acylgruppsinnehåll.
  • E 422 Glycerol Endast av vegetabiliskt ursprung. I växtextrakt och aromer, fuktighetsbevarande medel i gelkapslar och ytbeläggning på tabletter
  • E 553b Talk: Tillåtna i vegetabiliska livsmedel. I animaliska livsmedel är användning tillåten endast i ytbehandling av korv.
  • E 903 Karnaubavax: Ytbehandlingsmedel i konfektyrvaror. Skyddsmetod vid obligatorisk extrem köldbehandling av frukt som obligatorisk karantänåtgärd mot skadegörare (kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2017/1279) (1) 
Sidan har senast uppdaterats 23.11.2023