Ekolivsmedlens sammansättning

Råvaror av jordbruksursprung i ekoprodukter ska vara ekologiskt producerade.

Det finns dock ett undantag till regeln. Vissa ingredienser kan vara konventionella. Dessa ingredienser kan vara antingen:

  • sådana som anges i bilaga IX till genomförandeförordningen ((EG) Nr 889/2008)
  • eller som omfattas av ett separat tillstånd för ingredienser från Livsmedelsverket.

Den sammanlagda mängden av dessa får vara högst 5 %.

Andra än ovan nämnda konventionella ingredienser av jordbruksursprung får inte användas.

Produkten får inte innehålla samma ingrediens både som ekologiskt och konventionellt producerad. Genetiskt modifierade ingredienser (GMO) får inte användas i tillverkningen.

Livsmedelsverket beviljar tillstånd för ingredienser även gällande alkoholdrycker.

I tillverkningen av ekolivsmedel får endast följande övriga ingredienser användas:

  • de tillsatser och processhjälpmedel som anges i genomförandeförordningens bilaga V
  • naturliga aromämnen och -preparat
  • de preparat av mikroorganismer och enzymer som normalt används vid livsmedelsframställning; enzymer som används som livsmedelstillsatser ska dock finnas i avsnitt A1 i genomförandeförordningens bilaga V
  • hushållsvatten
  • salt, vars grundkomponent är natrium- eller kaliumklorid
  • mineral- och spårämnen, vitaminer och aminosyror endast om lagstiftningen förutsätter det eller det är tillåtet i livsmedlet i fråga
  • tillåtna färgämnen för märkning av kött och äggskal

 

Sidan har senast uppdaterats 8.8.2023