Aromämnen och -preparat i ekoprodukter

Från och med 1.1.2022 kan följande aromämnen och -preparat användas i ekoprodukter:

Ekologiskt producerade (= eko) aromämnen och -preparat

eller

naturliga aromämnen och -preparat

När du planerar produktrecept och skaffar aromämnen och -preparat, se till att

  • det ekologiska aromämnet och -preparatet och den aktör som säljer det har ett giltigt ekocertifikat eller att
  • det naturliga aromämnet och -preparatet har en produktspecifikation som anger att produkten lämpar sig till ekologisk produktion och uppfyller kraven enligt artikel 16.4 i EU:s förordning 1334/2008.

Obs.

Ekologiska aromämnen och -preparat räknas som en del av produktens jordbruksbaserade ingredienser.

Naturliga aromämnen och -preparat räknas inte som en del av produktens jordbruksbaserade ingredienser.

Ekoprodukter som har tillverkats före 1.1.2022 kan marknadsföras enligt de tidigare sammansättningskraven för ekolivsmedel fram till att produkten inte längre finns i lager.

Sidan har senast uppdaterats 10.12.2021