Processhjälpmedel i ekoprodukter

I avsnitt A2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1165 förtecknas de produkter och ämnen som får användas som processhjälpmedel i ekolivsmedel. Förteckningen tillämpas på ekolivsmedel från och med 1.1.2022.

Processhjälpmedel som används i ekoprodukter ska vara förenliga med villkoren i godkännandena enligt förordning (EG) nr 1333/2008.

 

Förteckningen innehåller bl.a. följande ändringar:

Endast från ekologisk produktion:

  • Vegetabiliska oljor
  • Bivax
  • Karnaubavax
  • Ättiksyra/ättika och vinäger

Från ekologisk produktion, om det finns tillgängligt:

  • Humleextrakt
  • Extrakt från kolofonium från tall

Dessa processhjälpmedel ska vara ekocertifierade.

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2021