Att inrätta ett företag i Finland

Råder för att skapa ett livsmedelsföretag får du till exempel från

Allmänna råd om inrättande av ett företag hittar du till exempel på dessa webbplatser:

FöretagsFinland

Nyföretagarcentralerna

Infopankki

Företagare i Finland (Suomen yrittäjät)

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Handelsregistret

Skattemyndighet

 

Sidan har senast uppdaterats 25.4.2019