Egenkontroll i restaurangen

Egenkontrollen gör att livsmedelsföretagen kan identifiera och hantera riskerna i sin egen verksamhet. Det uppstår ekonomiska fördelar när det blir mindre svinn. Det viktigaste är att erbjuda kunderna säker och god mat.

Så här sköter du egenkontroll i restaurangen

Skriv ut anvisningarna eller titta på videor.

Utskrivbara anvisningar

Videor på Livsmedelsverkets YouTube-kanal

Varför behöver man egenkontroll i restaurang?

Allmänna anvisningar för livsmedelsarbete
När du arbetar i kök ska du ha hygienpass. När du tillagar mat, kom också ihåg bra arbetssätt.

Kontroll av temperaturer
Det är viktigt att kontrollera temperaturer från mottagning av råvaror till tillagning och servering av mat. Försäkra dig om rätt temperatur genom mätning.

Tillagning
När man tillagar mat är det viktigt att maten blir tillräckligt het vid tillredning eller upphettning.

Nedkylning
Om maten inte ska serveras omedelbart efter tillagningen, måste den kylas ner snabbt. För långsam nedkylning av maten är den vanligaste orsaken till matförgiftning.

Frysning och upptining
Nedfrysning förstör inte mikrober. Därför är det till exempel viktigt att frysa maten omedelbart efter nedkylningen.

Födoämnen som orsakar allergi och intolerans
Restaurangen måste vara noggrann när man tillagar specialkost. Även en liten mängd olämplig mat kan orsaka livsfarliga symtom för en allergisk person.

Uppgifter som ska lämnas om livsmedel
Kunden måste få korrekta, tillräckliga och lättförståeliga uppgifter om mat som serveras på restaurang. Uppgifterna får inte vara vilseledande.

Kontaktmaterial för livsmedel
Kontaktmaterial för livsmedel är kärl, redskap och apparater för tillagning av mat samt alla andra material som livsmedel kommer i kontakt med.
 

Sidan har senast uppdaterats 14.9.2022