Engångsskyddshandskar

Engångsskyddshandskar

Det viktigaste syftet med engångsskyddshandskar är att skydda livsmedel från smuts och mikrober som sprids via händer. Ibland verkar man dock ha glömt detta. Du kan ha märkt situationer där en person först hanterar pengar och sedan använder samma skyddshandskar för att packa bröd, bär eller andra livsmedel. Då skyddar handskarna inte livsmedlet, utan mikroberna som fanns på pengarna överförs via handskarna till livsmedlet.

Hur används skyddshandskar?

Händerna ska tvättas innan skyddshandskarna tas på. Användningen av skyddshandskar kan inte ersätta bristande handhygien. Mer information om handtvätt och handhygien hittar du här

Om skyddshandskar används, ska de användas på ett hygieniskt sätt och de ska bytas tillräckligt ofta. Handskarna ska alltid bytas om man med dem på händerna rört vid

  • smutsiga ytor,
  • smutsiga arbetsredskap,
  • pengar eller
  • andra eventuella källor till kontamination.

I vilka situationer kan skyddshandskar användas?

Användningen av skyddshandskar är inte ett krav i livsmedelsarbetet i regel. I vissa enskilda arbetsmoment och situationer är användningen av skyddshandskar dock nödvändigt, till exempel när

  • kött hanteras med skärskyddshandskar eller när
  • personen har ett sår täckt med plåster i handen.

Utöver det ovan nämnda kan livsmedelsföretag själv fastställa andra situationer och arbetsmoment där skyddshandskar ska användas.

Hur borde man göra i situationer där en och samma person till exempel tar betalt och säljer oförpackade produkter till kunderna?

Om det inte är möjligt att tvätta händerna och vid behov byta handskarna mellan olika aktiviteter, bör man inte röra vid oförpackade produkter med händerna utan till exempel med separata redskap.

Symbolen glas och gaffel

Om du använder skyddshandskar, ska de vara livsmedelsdugliga. Att de är livsmedelsdugliga anger till exempel symbolen glas och gaffel.

Beakta också att det finns olika skyddshandskar och att alla livsmedelsdugliga handskar inte automatiskt lämpar sig för arbete med feta livsmedel. 

Skyddshandskarnas användningsändamål och användningsförhållanden framgår av märkningarna på förpackningen eller av bruksanvisningen. Om ingen sådan information finns, bör du reda ut saken med hjälp av den som levererat skyddshandskarna.

Sidan har senast uppdaterats 30.8.2023