En husbehovsodlare kan sälja sin egen grönsaksskörd utan anmälan till myndigheterna

En husbehovsodlare kan sälja av sina egna produkter utan att behöva lämna någon anmälan till myndigheterna.

En husbehovsodlare kan hemma hos sig eller på ett torg sälja grönsaker, bär och frukt som han själv producerat. Produkter får också levereras till den lokala detaljhandeln. Man kan till exempel sälja nypotatis man själv odlat till den lokala detaljhandeln. Det är också möjligt att sälja eller skänka egen äppelskörd till ett lokalt dagis eller äldreboende. Samma möjligheter gäller också vilda bär och vild svamp.

 

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2022