Tvättmedel i förädlings- och lagerutrymmen för ekologiska produkter från den 1 januari 2024

Enligt 24 artikeln i ekoförordningen 2018/848 får man i förädlings- och lagerutrymmen för ekologiska produkter använda endast tillåtna rengörings- och desinfektionsmedel.

En förteckning över tillåtna tvättmedel kommer att publiceras i genomförandeförordningen (EU) 2021/1165 under del C i bilaga IV. EU:s kommissionen utarbetar en förteckning över tillåtna rengörings- och desinfektionsmedel och kommer att ge en bestämmelse om tillåtna medel.

EU:s kommission har meddelat att listan blir fördröjd. Kravet att använda enbart de medel som finns upptagen på listan och således är godkända för ekologisk produktion att tillämpas först från år 2026.

Livsmedelsverket rekommenderar att aktörerna inom ekologisk livsmedelsproduktion gör en förteckning över de rengörings- och desinfektionsmedel som företaget använder från och med år 2024.

 

Sidan har senast uppdaterats 22.8.2023