Slakterier

I Finland finns 15 stora slakterier som slaktar över 5 000 djurenheter per år. Fem av dessa slakterier slaktar fjäderfä (över 300 000 fåglar per år). Beroende på årstiden finns cirka 50 småskaliga slakterier och vilthanteringsanläggningar. Fem av dessa småskaliga slakterier slaktar fjäderfä. Dessutom har Finland tio godkända vilthanteringsanläggningar som slaktar vilt.

Renskötselområdet har 19 renslakterier.

Slakt för kommersiella ändamål kan huvudsakligen ske endast i ett godkänt slakteri. Slakterier och vilthanteringsanläggningar godkänns av Livsmedelsverket och renslakterier av Regionförvaltningsverket i Lappland.

En förutsättning för godkännande av ett slakteri är att slakteriets konstruktioner uppfyller kraven på slaktverksamhet och att livsmedelsföretagaren har verksamhetsanvisningar och tillräcklig yrkeskunnig och kompetent personal för att utföra bedövning och slakt. Om det finns brister i konstruktionerna, arbetssätten eller personalens kompetens kan beslutet om godkännande behöva begränsas till vissa funktioner. Även i fråga om slakterier som redan är i drift kan man råka i en situation där slakteriernas strukturer, kylkapacitet, arbetsmetoder eller personalens kompetens inte längre är i balans med den hygien som krävs för slakt, djurarter eller exempelvis tillvaratagande av organ. Slakterierna och slaktverksamheten övervakas kontinuerligt.

Mer information om godkännande av slakterier hittar du på sidan Godkännande av slakteri

Sidan har senast uppdaterats 17.8.2022