Listerios

Listerios orsakas av bakterien Listeria monocytogenes, som är allmän i omgivningen, bland annat i marken, växter och djurs avföring. Listerios kan drabba alla varmblodiga djur.

Listeriasmitta kan orsaka aborter, hjärn- och hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Listerios är också en zoonos. Människan smittas vanligtvis via livsmedel. I mycket sällsynta fall kan man också smittas vid direkt kontakt med ett sjukt djur. Sjukdomsbilden varierar, hos unga och medelålders personer med sund motståndskraft är allvarliga listeriainfektioner ytterst sällsynta. Hos en liten del av de smittade utvecklas en allmän infektion eller hjärnhinneinflammation. Hos gravida kvinnor kan bakterien orsaka missfall.

Symtom

Inkubationstiden är flera veckor, aborter har rapporterats redan en vecka efter utfodring med misstänkt ensilage. Den vanligaste sjukdomsformen är den som angriper hjärnan, varvid symtomen är trötthet, att djuret går i ring eller vänder huvudet åt ena sidan. Feber kan förekomma, men inte alltid. Det är också vanligt att ena örat eller ögonlocket hänger och att djuret dreglar, vilket beror på nervförlamning. Djuret dör vanligtvis inom 2–3 dagar. Listeria kan också förorsaka inflammation av ögats hornhinna och iris. Listeria orsakar också kastning.

Diagnos och provtagning

Djur som uppvisar neurologiska symtom bör anmälas till veterinären. Orsaken till neurologiska symtom kan fastställas endast genom att djuret sänds för patologisk undersökning, antingen hela djuret eller i vissa fall endast huvudet. Provtagning för att utreda orsaken till kastning finns beskriven i samband med kastning.

Profylax

Man har länge vetat att det finns ett samband mellan utfodring med ensilage och listeriosfall, men i enstaka fall förekommer sjukdomen också i flockar där ensilage inte används. När ensilagets pH-värde överstiger 5 ökar listeriarisken klart. Uppenbart fördärvat eller mögligt ytlagret på foder ska alltid avlägsnas. Vid fodertillverkningen bör risken för att jord/gödsel hamnar i fodret minimeras.

Förekomst i Finland

Listerios är en vanlig orsak till symtom i centrala nervsystemet hos små idisslare.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018