Luftvägsinfektioner hos får

Det kan finnas flera olika orsaker till luftvägsinfektioner och förutom sjukdomsalstraren inverkar alltid förhållandena i fårhuset på om sjukdom bryter ut. De flesta sjukdomsalstrarna finns normalt i slemhinnorna i de övre luftvägarna hos friska djur och under lämpliga förhållanden kan de ge upphov till sjukdom.

Sjukdomsalstrare och symtom

Mannheimia haemolytica och Pasteurella multocida orsakar lunginflammation, allmän infektion och juverinflammation hos får och getter. Pasteurellos är en aggressiv sjukdom särskilt hos unga djur. Symtomen kan vara feber och andningssvårigheter, men ofta konstateras bara plötslig död.

Mycoplasma ovipneumoniae är en smitta med lindriga symtom när den uppträder ensam och orsakar då kronisk hosta och näsflöde. Den gör emellertid djuret mottagligt för sjukdomar som orsakas av andra bakterier, till exempel pasteurella. Även virus (bland annat parainfluensa-3-virus, adenovirus och ovine respiratory syncytial-virus) gör djuret mottagligt för bakterieinfektioner.

Även parasiter, lungmaskar, kan orsaka symtom i form av hosta. Hos får förekommer tre arter av lungmaskar, Dictyocaulus filaria, Muellerius capillaris och Protostrongylus rufescens. En sällsynt orsak till kronisk lunginflammation hos vuxna djur är också Maedivirus.

Diagnos och provtagning

Som prov för patologisk undersökning sänds hela djuret, eller om flera lamm har dött, 2–3 omedicinerade djur. Profylax Faktorer som bidrar till att djur blir sjuka är dåliga miljöförhållanden, trängsel, fukt och damm. För att förebygga luftvägsinfektioner är det viktigt att se till att ventilationen är god i fårhuset. Också stress, sammanförandet av djur och stor djurtäthet gör djuren mottagliga för infektioner.

Förekomst i Finland

Luftvägsinfektioner är vanliga sjukdomar hos får.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018