Sjukdomar hos fjäderfä

Livsmedelsverkets undersökningar av djursjukdomar inriktas på lagstadgade sjukdomar samt uppföljandet av den allmänna sjukdomssituationen.

Livsmedelsverket upprättar en årlig plan över uppföljningsprogrammen för lagstadgade djursjukdomar.

Fjäderfäsjukdomar som uppföljs:

Fågelinfluensa (AI)

Newcastlesjuka (NDV)

Salmonella kontroll programmet

Övervakning av exportanläggningar

Hälsokontrollprogrammet för fjäderfä

Uppföljning av ESBL

Information om enstaka fjäderfäsjukdomar och sjudomsproblem finner du i menyraden.