Blåvingesjuka (CAV, chicken anemia virus)

Blåvingesjuka (infektiös kycklinganemi) orsakas av chicken anemia-viruset, som hör till circovirusen. Sjukdom orsakas endast av vertikal smitta, det vill säga som överförs från hönan till kycklingarna. Sjukdomen uppträder endast hos kycklingar. I Finland insjuknar tidvis i första hand broilrar i blåvingesjuka när vaccineringen av broilermödrarna har misslyckats.

Symtom

Symtomen hos vertikalt smittade kycklingar startar vid 12–14 dygns ålder och den maximala dödligheten ses vid cirka 18 dygns ålder. Efter 26 dagars ålder ses inga sjuka fåglar. Det första symtomet är ökad dödlighet, som i allmänhet är låg men kan stiga till 30 % när många kycklingar från samma smittade moderhönseri ingår i flocken. Kycklingarna dör i allmänhet liggande på sidan och framför allt på vingarna kan blåmärken eller vått sekret synas.

Sjukdomen försämrar motståndskraften. Kycklingarna är anemiska och de drabbas ofta av sekundär virus- och bakteriesmitta. Smitta som överförts horisontellt, det vill säga via direkt kontakt orsakar inga symtom hos vuxna fåglar. Inga symtom uppträder heller hos horisontellt smittade kycklingar om inte kycklingarna samtidigt har försämrad motståndskraft på grund av andra sjukdomar (till exempel Gumborosjuka).

Diagnos

Sjukdomen konstateras genom undersökning av döda eller avlivade sjuka kycklingar. Hos kycklingar konstateras atrofisk lymfatisk vävnad och kraftig anemi. Dessutom har kycklingarna ofta sekundära inflammatoriska förändringar framför allt på huden.

Smittvägar

Blåvingesjuka sprids både horisontellt via direkt eller indirekt viruskontakt och vertikalt från hönan till kycklingarna. Smittade fåglar utsöndrar virus i gödseln under 5–7 veckor. Fåglar som en gång smittats får permanent skydd. Om hönorna smittas först under äggläggningen utsöndras viruset under 1–2 veckor i äggen och när äggen kläcks till kycklingar insjuknar dessa (vertikal smitta). Det räcker i allmänhet 1–3 veckor för smittan att sprida sig till samtliga fåglar i flocken.

Profylax

Blåvingesjuka förebyggs genom vaccinering av hönorna under uppfödningsperioden i god tid innan äggläggningen börjar (vid 8–16 veckors ålder). Vaccinet innehåller levande försvagat blåvingesjukavirus. Vaccin eller smitta som hönorna fått under uppfödningsperioden skyddar mot smitta under äggläggningsperioden.

Blåvingesjuka klassificeras enligt den nationella lagstiftningen som annan anmälningspliktig djursjukdom (anmälan månatligen, JSMf 325/2021).

Övervakning

Vid hälsokontrollen av fjäderfä följer man hur vaccineringen lyckats genom antikroppsundersökningar.

Förekomst

Blåvingesjukaviruset är vanligt i Finland. Sjukdomen förekommer oftast hos broilrar. Broilermödrarna smittas inte under uppfödningsperioden, eftersom de föds upp i en miljö som är väl skyddad mot sjukdomar. Om broilermödrar inte har tillräckligt vaccinationsskydd smittas de i allmänhet i moderhönseriet, varvid deras avkomma insjuknar i blåvingesjuka. På äggproduktionssidan finns det ofta fåglar i olika ålder på samma gård, så fåglarna smittas i allmänhet redan under uppfödningsperioden och är motståndskraftiga mot smittan redan i värpningsfasen.

Sidan har senast uppdaterats 25.8.2022