ILT (infektiös laryngotrakeit)

ILT (infektiös laryngotrakeit) orsakas av ett herpesvirus som i huvudsak gör endast tamhöns sjuka. Det kan också smitta fasan och påfågel.

Symtom

Sjukdomens inkubationstid är i allmänhet 6–12 dygn, men den kan också vara betydligt längre. Hönor i alla åldrar kan insjukna men hos fullvuxna hönor är symtomen starkare än hos kycklingar.

I flocken och hos enskilda djur kan sjukdomen vara plötslig, lindrig eller symtomfri. Sjuka fåglar andas med öppen näbb, andningen är rosslande, fåglarna kan hosta blodblandat slem och de har ofta näsflöde och inflammation i ögats bindhinna. Hos värpande hönor förekommer dessutom sänkt äggproduktion (som mest 40 %).

Symtomen förvärras av annan samtidig smitta i luftvägarna. En del av fåglarna kan dö genom kvävning när luftstrupen proppas igen av slem och blod. Symtomen varar 1–4 veckor beroende på hur allvarliga de är. I allmänhet återhämtar sig fåglarna på ett par veckor. En del av de sjuka fåglarna förblir virusbärare.

Diagnos

Vid ett akut sjukdomsutbrott kan diagnosen ställas patologisk-anatomiskt och histologiskt utgående från flera avlivade fåglar med symtom. Blodprov kan undersökas med tanke på de antikroppar som bildas hos fåglar som genomgått smittan. Också virusisolering eller påvisande av virus genom PCR-analys är möjligt för att säkerställa diagnosen.

Smittvägar ILT-viruset sprider sig horisontellt, det vill säga genom direkt eller indirekt viruskontakt. I allmänhet överförs smittan direkt från en fågel till en annan via nässekret. ILT-viruset klarar sig endast en kort tid utanför värddjuret i omgivningen där det kan ta sig fram indirekt via människor och redskap och alstra smitta. Viruset kan också finnas dolt (latent) i värddjuret tills stress gör så att virusutsöndringen börjar på nytt.

Viruset förstörs vid upphettning och är känsligt för allmänt använda desinfektionsmedel.

Profylax

Smittspridning förhindras genom att man iakttar de allmänna anvisningarna om skydd mot sjukdomar. Enligt Föreningen för bekämpning av djursjukdomars (ETT) importanvisningar ska importerade fåglar undersökas med tanke på ILT vid 8 veckors ålder.

Övervakning

Vid hälsokontrollen av fjäderfä följer man ILT-antikropparna i blodprov för att kunna konstatera eventuell dold smitta i tid.

Förekomst i Finland och på andra ställen

I de övriga nordiska länderna förekommer ILT hos hobbyhöns. Under de senare åren har utbrott av ILT konstaterats i kommersiella värphönsbesättningari Sverige.

I februari 2012 påvisades infektiös laryngotrakeit i västfinska hobbyhöns. Före detta diagnostiserades ILT senast 1978.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018