Mareks sjukdom (MD)

Mareks sjukdom orsakas av ett herpesvirus som medför förändringar i hönans nerver och/eller hjärna och/eller tumörer i olika organ.

Beroende på förändringarna indelas sjukdomen ofta i tumör-, nerv- och ögonformen av Mareks sjukdom. Samtliga former kan dock förekomma hos samma individ. Den kan också smitta vaktel, kalkon och fasan.

I Finland är Mareks sjukdom vanlig hos hobbyhöns. Hos värpande hönor och broilermödrar än den sällsynt, vilket torde bero på den separata kycklinguppfödningen och lyckad vaccinering.

Symtom

Smittan sker under de första levnadsveckorna, men sjukdomen bryter ut först efter flera veckor. Endast en del av de smittade kycklingarna insjuknar i Mareks sjukdom.

Produktionshöns insjuknar vanligtvis vid 9–24 veckors ålder, hobbyhöns kan insjukna även när de är äldre. Huruvida sjukdom bryter ut påverkas av kycklingens naturliga motståndskraft, MD-virusets sjukdomsframkallande förmåga, stress, arvsmassa, andra sjukdomar och vaccinationsskydd.

Fåglar med Mareks sjukdom magrar och slutar att värpa. En del fåglar dör plötsligt utan föregående symtom, medan en del är trötta, delvis förlamade.

Diagnos

Sjukdomen konstateras genom undersökning av döda hönor. I de inre organen, muskulaturen, huden, nerverna eller ögats iris hos hönor som dött i Mareks sjukdom kan konstateras tumörer med histologiska förändringar som är typiska för Mareks sjukdom.

Smittvägar

MD-viruset sprider sig endast horisontellt, det vill säga genom direkt eller indirekt viruskontakt. I praktiken smittas nästan alla höns som kycklingar. MD-viruset förökas i fjäderfolliklarna hos smittade fåglar och sprids med fjäderdamm i hönshuset. Hönorna smittas i huvudsak via luftvägarna. Endast en liten del av de smittade fåglarna insjuknar senare i Mareks sjukdom. Alla smittade fåglar och även vaccinerade fåglar sprider dock tidvis MD-viruset i omgivningen.

MD-viruset klarar sig väl i omgivningen (flera månader vid +20–25° C och flera år vid +4°C).

Profylax

Avelshöns och värphöns vaccineras mot Mareks sjukdom med levande vaccin i kläckeriet genast efter att de kläckts. I kläckeriet och under de första levnadsveckorna bör kycklingarna skyddas så att de inte smittas innan det skydd som vaccinet ger har hunnit utvecklas. Hobbyhöns vaccineras inte och det är inte möjligt att skydda kycklingarna mot smitta så en del av fåglarna insjuknar nu och då i Mareks sjukdom.

Mareks sjukdom klassificeras enligt den nationella lagstiftningen som annan anmälningspliktig djursjukdom (anmälan månatligen, JSMf 325/2021).

Förekomst

Det herpesvirus som orsakar Mareks sjukdom är vanligt i Finland och sprids lätt med till exempel fjäderdamm.

Sidan har senast uppdaterats 25.8.2022