Mycoplasma gallisepticum

Mykoplasmabakterien orsakar luftvägsinfektioner hos fjäderfä. Höns och kalkoner är mottagliga för Mycoplasma gallisepticum -smitta.

Förebyggande åtgärder

De förebyggande åtgärderna bygger på en eliminering av bärarna i föräldragenerationen och därmed i produktionsgenerationen. Smitta förhindras bäst då fåglar anskaffas endast från mykoplasmafria flockar.

Symptom

Sjukdomen kan förekomma i akut eller kronisk form. Den akuta formen av sjukdomen yppar sig i form av luftvägsinfektion särskilt hos unga fåglar. Utmärkande för den kroniska formen av sjukdomen är symptom i övre luftvägarna såsom snuva och nysningar, ögoninfektioner, bihåleinfektioner särskilt hos kalkoner och minskad värpning i avels- och värpstallar.

Spridning

Mykoplasmainfektionen sprider sig såväl inuti ett infekterat ägg som från en fågel till en annan via direktkontakt, sekret, redskap, transportlådor och människor. Höns och kalkoner i alla åldrar är mottagliga för smitta. Antikropparna som bildats som en följd av mykoplasmasmittan skyddar inte mot sjukdomen och hindrar inte heller sjukdomen från att sprida sig.

Bekämpning

Mycoplasma gallisepticum klassificeras enligt den nationella lagstiftningen som en djursjukdom som ska bekämpas och som ska övervakas i djurhållningsplatser med mera än 100 höns eller kalkoner. Det finns ingen behandling mot mykoplasmasmitta och fågeln kan förbli en bärare av sjukdomen hela livet ut. Mykoplasmabakterierna förintas rätt lätt utanför kroppen, men de har konstaterats överleva i sekret i flera veckor. Mykplasmabakterierna är känsliga för vanliga desinfektionsmedel.

Förekomst i Finland och på annat håll

I Finland har Mycoplasma gallisepticum -smitta hos produktionsfjäderfä konstaterats senast år 1988 och hos hobbyfjäderfä år 2015. Smittan är allmän i Europa och förekommer också i Sverige hos hobbyfjäderfä, men inte hos produktionsfjäderfä.

Sidan har senast uppdaterats 16.10.2018