Mycoplasma gallisepticum

Mykoplasmabakterien orsakar luftvägsinfektioner hos fjäderfä. Höns och kalkoner är mottagliga för Mycoplasma gallisepticum -smitta.

Symptom

Sjukdomen kan förekomma i akut eller kronisk form. Den akuta formen av sjukdomen yppar sig i form av luftvägsinfektion särskilt hos unga fåglar. Utmärkande för den kroniska formen av sjukdomen är symptom i övre luftvägarna såsom snuva och nysningar, ögoninfektioner, bihåleinfektioner särskilt hos kalkoner och minskad värpning i avels- och värpstallar.

Spridning

Mykoplasmainfektionen sprider sig såväl inuti ett infekterat ägg som från en fågel till en annan via direktkontakt, sekret, redskap, transportlådor och människor. Höns och kalkoner i alla åldrar är mottagliga för smitta. Antikropparna som bildats som en följd av mykoplasmasmittan skyddar inte mot sjukdomen och hindrar inte heller sjukdomen från att sprida sig.

Bekämpning och profylax

I den nationella lagstiftningen (325/2021) klassificeras infektion med Mycoplasma gallisepticum som djursjukdom som ska övervakas hos höns och kalkoner i djurhållningsplatser där det finns fler än 100 höns och/eller kalkoner. Om veterinären, djurets ägare eller någon annan person som genom arbete eller hobby är i kontakt med djur misstänker infektion med Mycoplasma gallisepticum hos fåglar, ska hen anmäla detta till den officiella veterinären så snart som möjligt. Den officiella veterinären gör en kontroll på djurhållningsplatsen, ger förhållningsregler och tar vid behov prover av djuren för att reda ut orsaken till sjukdomen.

För att infektionen inte ska spridas till andra djurhållningsplatser, bestämmer länsveterinären om restriktioner för förflyttning av djuren och andra nödvändiga åtgärder. När sjukdomen konstateras utreds samtidigt varifrån den kan ha kommit till djurhållningsplatsen, och till vilka andra ställen den redan kan ha spridits. I sammanhanget kan prover tas även från djur på andra djurhållningsplatser. Om åtgärder som ska vidtas på grund av sjukdomsmisstanke eller konstaterad infektion föreskrivs i lagen om djursjukdomar 76/2021.

Infektion med Mycoplasma gallisepticum hos andra fåglar och på djurhållningsplatser med färre än 100 höns och/eller kalkoner klassificeras som annan anmälningspliktig djursjukdom (325/2021). Veterinären och laboratoriet ska senast följande vardag anmäla till den officiella veterinären om hen misstänker eller konstaterar att djuret lider av infektion med Mycoplasma gallisepticum.

De förebyggande åtgärderna bygger på en eliminering av bärareflockarna i föräldragenerationen och därmed i produktionsgenerationen. Smitta förhindras bäst då fåglar anskaffas endast från mykoplasmafria flockar. Det finns ingen behandling mot mykoplasmasmitta och fågeln kan förbli en bärare av sjukdomen hela livet ut. Mykoplasmabakterierna förintas rätt lätt utanför kroppen, men de har konstaterats överleva i sekret i flera veckor. Mykplasmabakterierna är känsliga för vanliga desinfektionsmedel.

Förekomst

I Finland har Mycoplasma gallisepticum -smitta hos produktionsfjäderfä konstaterats senast år 1988 och hos hobbyfjäderfä från och med 2015. Smittan är allmän i Europa och förekommer också i Sverige hos hobbyfjäderfä, men inte hos produktionsfjäderfä.

Sidan har senast uppdaterats 25.8.2022