Djurhållarregistrets e-tjänster öppnas senare under år 2020

10. juni 2020

Förbättringsarbetena på djurhållarregistrets e-tjänsttillämpning vad beträffar användbarheten framskrider och tjänsten uppskattas preliminärt att  öppnas under år 2020. Tjänsten stängdes i november för att förbättra användbarheten.

Före tjänsten öppnas ska alla anmälningar och förändringar göras med blanketter enligt följande:

  • Anmälningar som hänför sig till djurhållning och djurhållningsställen: anmälan ska lämnas till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten.
  • Anmälningar som hänför sig till platser för utfodring med åtel: anmälan ska lämnas till den kommunala veterinären.
  • Yrkesmässig eller omfattande hållning av sällskaps- och hobbydjur: anmälan ska lämnas till länsveterinären på regionförvaltningsverket.

Vi beklagar besväret som den temporära stängningen av tillämpningen medför. Du kan följa med hur saken framskrider på webbplatsen ruokavirasto.fi/sv.  

Här hittar du Djurhållarregistrets blanketter

Mer information:

Överinspektör Paula Gustafsson, tfn 050 430 0678, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi